Mogelijkheden en kosten


Individuele coaching

Bij individuele coaching duurt een sessie gemiddeld 1,5 uur. De kosten per sessie zijn € 90, - (excl. BTW). Dit is inclusief koffie/thee, materiaal kosten, administratiekosten en voorbereiding.

 

Groepscoaching

De kosten van groepscoaching bedragen € 265, - per persoon per dagdeel (excl. BTW). Dit is inclusief koffie/thee, versnaperingen, materiaal kosten, administratiekosten en voorbereiding. Bij een groepsactiviteit die twee dagdelen duurt zit een heerlijke lunch. De lunch bestaat uit brood, beleg, fruit, soep en een salade.

 

Indien u aansluitend of voorafgaande aan een groepscoaching van 1 dagdeel ook graag gezamenlijk wilt lunchen dan is dat ook zeker mogelijk. Bijkomende kosten voor de lunch bedragen dan 15,- per persoon (excl. BTW).

 

Aanvullend programma

Wilt u graag een op maat gemaakt programma of invulling van de dag? Dat is zeer zeker mogelijk. Er zijn verschillende activiteiten in de directe omgeving beschikbaar waarmee u de dag compleet kunt maken. Neem hiervoor contact op en dan bespreken we daarna gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn en welke kosten hier aan verbonden zijn.


Overnachtingsmogelijkheden

Wilt u met uw bedrijf in de omgeving blijven overnachten? Dan zijn er natuurlijk verschillende opties en mogelijkheden in de stad Groningen. Deze bruizende stad heeft een groot aanbod aan hotels. 


Enkele overige opties in het omliggende landelijk gebied staan hieronder vermeld: 

http://www.bedenbreakfastlageland.nl/

https://buiten-westen.com/

https://www.benbhettolhuis.nl/Voorwaarden en Privacy

Bij het verlenen van mijn diensten maak ik gebruik van jouw persoonlijke gegevens. In deze privacy verklaring geef ik aan hoe ik met deze informatie omga.

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

77435745Paard & Coach Praktijk Lageland (KvK 77435745 )

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Die gegevens ontvang ik bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via de e-mail, telefonisch of op een nog andere wijze. Daarnaast kan het voorkomen dat ik persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een coachtraject of ander dienst, bijvoorbeeld van jouw werkgever.

 

Het gaat hierbij om de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Naam, telefoonnummer, e-mailadres en woonadres (bedrijfslocatie).

 

Deze persoonsgegevens gebruik voor verschillende doeleinden:

De persoonsgegevens worden gebruikt en verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou. Deze overeenkomst kan betrekking hebben op een coachtraject, coachsessie, een training en/of workshop. Ook kan het zijn dat de persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van fiscaal recht.

 

Gegevens die je invult via het contactformulier op de website, worden alleen gebruikt om je een antwoord te sturen.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals coachpraktijken die worden ingeschakeld bij een workshop, teambuilding sessie of team coaching traject. Deze partijen mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst af waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als die je van mij mag verwachten.

 

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EU

Gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van MailChimp, LinkedIn, Facebook of Instagram in ons contact. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Chield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang ik jouw gegevens bewaar

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Deze wettelijke bewaarplicht is 7 jaar na afronding van de opdracht.

 

Hoe ik jouw gegevens bewaar

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Alle gegevens die je met mij deelt via de website worden via een beveiligde verbinding (SSL) aan mij verstuurd.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van een schriftelijk verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar mij. Zie bovenstaand mijn contactgegevens.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat mij dit dan vooral weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Copyright © Alle rechten voorbehouden