Mogelijkheden en kosten


Kindercoaching Paradepaardjes (5 - 12)

Vertrouwen - Trots - Zelfverzekerd - Lief voor jezelf - Groeien - Plezier


Bij Paradepaardjes gaat het over het ontdekken van vaardigheden en talenten. Samen met de paarden op ontdekkingstocht. Je bent al helemaal compleet en samen met de paarden ga jij jouw vaardigheden en talenten ontdekken en leren inzetten. Je leert hoe je dapper, stoer en zelfverzekerd kunt zijn. Maar ook leer je hoe je verdrietig, boos en lief voor jezelf mag zijn. Hoe dit jou kan helpen bij verschillende momenten op school of thuis. Ontdek hoe vindingrijk jezelf bent en dat je altijd de oplossing bij je draagt. 


Inhoud

Het programma bestaat uit (gratis) kennismaking en een aantal nader af te spreken coachsessies van circa 1 - 1,5 uur. 


Er is altijd 1 coachsessie met ouders- verzorgers en eventuele broertjes en/of zusjes waarin we ook kijken naar de dynamiek in het gezin. 


Voor kinderen zijn er ook mogelijkheden om de coaching of begeleiding te combineren met het leren omgaan met paarden. Waarin kinderen spelenderwijs met de pony's zelfvertrouwen opbouwen en zelfinzicht ontwikkelen. Neem vooral contact op om de mogelijkheden hiervoor door te spreken. 


Kosten

Jouw financiële bijdrage voor de coachsessies bepalen we samen, afgestemd op jouw behoeftes en financiële draagkracht. 


Jongerencoaching (12 - 18 jaar)

Trots – Zelfverzekerd – Doorzetten – Bewustwording – Lief voor jezelf – Grenzen leren kennen – Energie behouden


De coaching van jongeren is gericht op het ontdekken van jouw vaardigheden en talenten, maar ook al wat meer op het ontwikkelen van zelfinzicht en zelfreflectie.  


Hier krijg je geen cijfer, geen beoordeling en is alles goed zoals het is. Hier mag je eigenwijs, dwars, zorgzaam of heel ingetogen zijn. Met andere woorden, hier mag je helemaal jezelf zijn of totaal anders. Ontdek samen met de paarden hoe jij jouw vaardigheden en talenten kunt inzetten bij de uitdagingen die je tegenkomt. Maar leer ook ontdekken hoe je anders naar jezelf en jouw omgeving kan kijken. Welke inzichten jou verder gaan helpen. Welke overtuigingen zitten jou in de weg. Welke ervaringen mag jij mee gaan nemen op jouw pad van persoonlijke groei. Voor iedereen is deze ontdekkingstocht net even anders. Dus ontdek hoe vindingrijk jezelf bent en dat je altijd de oplossing bij je draagt. 


Inhoud

Het programma bestaat uit (gratis) kennismaking en een aantal nader af te spreken coachsessies van circa 1 - 1,5 uur.


Er is altijd 1 coachsessie met ouders- verzorgers en eventuele broers en/of zussen waarin we ook kijken naar de dynamiek in het gezin.


Voor jongeren zijn er ook mogelijkheden om de coaching of begeleiding te combineren met kennis opdoen over de natuurlijke omgang met paarden. Waarbij we aan de slag gaan met communiceren en vrijwerken met paarden (in lijn met de burn-out en mindfulness training).


Hierbij werken we ook aan opbouwen en ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfinzicht. Maar je leert gelijke tijd veel over paarden en bent heerlijk buiten aan de slag tussen de paarden. Deze sessies voor jongeren waarin we aan de slag gaan met de paarden zijn aanvullend op de begeleiding en trainingen voor volwassenen die ik geef, maar dan heel specifiek gericht op het laagdrempelig kennis maken met de kracht van de kudde voor jongeren.


Neem vooral contact op om de mogelijkheden hiervoor door te spreken.


Kosten

Jouw financiële bijdrage voor de coachsessies bepalen we samen, afgestemd op jouw behoeftes en financiële draagkracht.


Individuele coaching (jong)volwassenen)

Energie - Bewustwording - Talenten - Grenzen leren herkennen en grenzen leren aangeven - Ambities en Toekomstvisie - Balans - Vertrouwen op jezelf - persoonlijke groei. 


Inhoud

Bij individuele coaching voor volwassenen werken we met een coachprogramma op maat waarin we samen bespreken wat we verwachten dat nodig is. Gemiddeld bestaat een programma uit 6 sessies maar soms is meer nodig en soms is minder genoeg.


Bij volwassenen ligt de nadruk ook op inzicht in vaardigheden en talenten maar vooral ook op ontwikkeling van zelfinzicht en zelfreflectie. Zelfinzicht en zelfreflectie gericht op ontwikkeling en vergroten van bewustzijn en innerlijke groei.  


Tijdens een gratis kennismaking bespreken wat jij voor jouw proces nodig hebt.


Kosten

Jouw financiële bijdrage voor de coachsessies bepalen we samen, afgestemd op jouw behoeftes en financiële draagkracht.


Groepscoaching

Samenwerking - Vertrouwen - Gezamenlijk - Begrip - Communicatie - Talenten


De kosten van groepscoaching bedragen € 325, - per persoon per dagdeel (excl. BTW). Dit is inclusief koffie/thee, versnaperingen, materiaal kosten, administratiekosten en voorbereiding. Bij een groepsactiviteit die twee dagdelen duurt zit een heerlijke lunch. De lunch bestaat uit brood, beleg, fruit, soep en een salade.

 

Indien u aansluitend of voorafgaande aan een groepscoaching van 1 dagdeel ook graag gezamenlijk wilt lunchen dan is dat ook zeker mogelijk. Bijkomende kosten voor de lunch bedragen dan 15,- per persoon (excl. BTW).

 

Voorwaarden en Privacy

Bij het verlenen van mijn diensten maak ik gebruik van jouw persoonlijke gegevens. In deze privacy verklaring geef ik aan hoe ik met deze informatie omga.

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Paard & Coach Praktijk Lageland (KvK 77435745 )

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Die gegevens ontvang ik bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via de e-mail, telefonisch of op een nog andere wijze. Daarnaast kan het voorkomen dat ik persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een coachtraject of ander dienst, bijvoorbeeld van jouw werkgever.

 

Het gaat hierbij om de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Naam, telefoonnummer, e-mailadres en woonadres (bedrijfslocatie).

 

Deze persoonsgegevens gebruik voor verschillende doeleinden:

De persoonsgegevens worden gebruikt en verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou. Deze overeenkomst kan betrekking hebben op een coachtraject, coachsessie, een training en/of workshop. Ook kan het zijn dat de persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van fiscaal recht.

 

Gegevens die je invult via het contactformulier op de website, worden alleen gebruikt om je een antwoord te sturen.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals coachpraktijken die worden ingeschakeld bij een workshop, teambuilding sessie of team coaching traject. Deze partijen mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst af waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als die je van mij mag verwachten.

 

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EU

Gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van MailChimp, LinkedIn, Facebook of Instagram in ons contact. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Chield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang ik jouw gegevens bewaar

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Deze wettelijke bewaarplicht is 7 jaar na afronding van de opdracht.

 

Hoe ik jouw gegevens bewaar

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Alle gegevens die je met mij deelt via de website worden via een beveiligde verbinding (SSL) aan mij verstuurd.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van een schriftelijk verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar mij. Zie bovenstaand mijn contactgegevens.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat mij dit dan vooral weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.