Werkwijze

Bij EAC worden paarden ingezet om coachees de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en daarbij te profiteren van de feedback en inzichten die een paard daarbij kan geven.

Hieronder meer over de werkwijze bij individuele coaching en groepscoaching.

 

Groepscoaching

Groepscoaching is mogelijk voor groepen die op de een of andere manier in een sociale verhouding tot elkaar staan. Dit kunnen werk gerelateerde teams zijn, maar het kunnen ook vrijwilligersgroepen of vriendengroepen zijn. Met groepscoaching krijgt een groep meer inzicht in het functioneren van de groep als geheel, als ook inzicht in natuurlijke rolverdeling en onderlinge verhoudingen.

 

Tijdens een groepscoaching kijken we hoe de samenwerking verloopt en wat hierin de sterke en minder sterke punten van het team zijn. Tijdens de sessie komen thema’s als leiderschap, vertrouwen, communicatie, creativiteit en grenzen stellen op natuurlijke wijze aan de orde.

 

Het paard is een kudde dier, waarbij duidelijke communicatie, leiderschap en effectieve taakverdeling binnen de kudde letterlijk van levensbelang is. Tijdens de groepscoaching vormt de groep samen met de paarden “de kudde”. De paarden zullen vanuit hun natuurlijke doen en laten de verhoudingen en rollen van de groep snel doorzien. Paarden zijn hiermee met uitstek geschikt voor het doorgronden van groepsprocessen. Met de inzet van de paarden krijgen groepsleden de kans anders naar de situatie te kijken, tot inzichten te komen en daarmee elkaar en de groep beter leren begrijpen. Daarnaast kan er door het werken met paarden geoefend worden met andere manieren van samenwerken. Hierbij gaat de groep gezamenlijk opzoek naar een oplossing.

 

Groepscoaching vindt altijd plaats met twee coaches. Hierbij wordt samengewerkt met andere EAC gecertificeerde coaches. De sessie bij een groepscoaching duurt minimaal 1 dagdeel (4 uren) en kan uitgebreid worden naar een sessie van twee dagdelen. Ook zijn er mogelijkheden om de groepscoaching te combineren met andere activiteiten in deze regio. Waarmee u een gevarieerd en uitdagend groepsuitje kunt organiseren. Informeer naar de mogelijkheden

Individuele coaching

We beginnen altijd met een intakegesprek waarbij wij nader kennismaken en bespreken waar je mee aan slag zou willen gaan. Op basis hiervan kan er een coachvraag geformuleerd worden. Maar ook zonder duidelijke coachvraag kunnen we aan de slag met de paarden. De intake vindt plaats voorafgaande aan de eerste coachsessie. In voorbereiding op de intake hebben we kort via e-mail of telefoon contact.

 

Na de intake ga je aan de slag met de paarden door middel van ervaringsgerichte oefeningen. Deze ervaringen bespreken we, waarna jij met de opgedane inzichten kunt gaan experimenten om zo op die manier nieuwe ervaringen op te doen. Een coachsessie duurt gemiddeld 1,5 uur (inclusief voorbespreking en nabespreking).

 

Na de eerste coachsessie bespreken we gezamenlijk hoeveel coachsessies nodig zijn. Soms kan een enkele sessie al voldoende zijn, maar meestal spreken we meerdere sessies af waarin we met jouw vraag aan de slag te gaan. 

 

Bij de vervolgsessie kijken we voorafgaande aan de sessie kort terug op de voorgaande sessie. Hierbij bespreken we wat de inzichten uit de eerste sessie jou gebracht hebben. Hierbij bespreken we ook of de coachvraag nog steeds relevant is of dat er andere vragen zijn waar je graag mee aan de slag wilt gaan.

Copyright © Alle rechten voorbehouden